Regulamin Festiwalu

"FIRAleja Gwiazd"
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI ROZRYWKOWEJ
ORGANIZATOR: FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO

CEL:
1. promocja dorobku muzycznego polskich artystów,
2. integracja środowiska młodych wokalistów,
3. promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności,
4. umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

UCZESTNICY:
Konkurs przygotowany jest w 5 kategoriach wiekowych dla solistów oraz w 2 kategoriach dla zespołów wokalnych liczących nie wiecej jak 6 osób (liczy się data urodzenia uczestnika)
Soliści:
kat. IA. - 8 – 9 lat
kat. IB. - 10 - 11 lat
kat. II. -12 -14 lat
kat. III. - 15 –17 lat
kat. IV. - od 18 lat.
Zespoły wokalne:
kat. zespoły młodsze ( 8 - 14 lat )
kat. zespoły starsze ( 15+ lat )

REPERTUAR:
Uczestnicy Festiwalu prezentują utwór  tylko i wyłącznie z repertuaru polskiego artysty/zespołu (jako demo)  oraz  w  etapie finałowym wybrany utwór  z listy artystów/zespołów stanowiącej integralny załącznik do regulaminu. (Zakładka wykaz artystów). Utwory muszą być wykonywane w języku polskim.

TERMINY I ZGŁOSZENIA:

Etap I -Eliminacje : 03.01.2022 – 20.02.2022

Eliminacje Aby wziąć udział w konkursie należy do 20.02.2022 r. wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Festiwalu załączając demo wybranej piosenki , (z wyłączeniem nagrań studyjnych oraz utworów z gatunku disco polo) do oceny w I etapie konkursu wraz dowodem opłaty bezzwrotnej akredytacji za I etap w wysokości 25 zł. tytułem: I etap Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej + imię i nazwisko uczestnika. Nr konta: WBS Bank nr 97 8015 0004 0035 6136 2030 0001.
W przypadku braku mozliwości załączenia demo przez formularz, prosimy o skorzystanie z opcji wysłania na adres e-mail: biuro@fundacjaira.pl Piosenka może być zaśpiewana z akompaniamentem dowolnego instrumentu muzycznego, podkładu muzycznego lub a cappella. Prawidłowe demo stanowi nagranie, na którym zarejestrowano występ wykonawcy ( dźwięk i wizja).

Formularz dostępny będzie od dnia 03.01.2022 r. na stronie internetowej  www.firalejagwiazd.pl

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej  www.firalejagwiazd.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora - Fundacji Instytut Rozwoju Artystycznego i Festiwalu Firaleja Gwiazd 23 lutego 2022 r.

ETAP FINAŁOWY (PRZESŁUCHANIA):

Finał: 25 - 26  marca 2022 r.
Miejsce II etapu finałowego Festiwalu: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie.

Zakwalifikowani wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa wpłatą bezzwrotnej akredytacji w wysokości 100 zł od uczestnika, (w przypadku zespołów wokalnych akredytacja wynosi 30 zł od każdego członka zespołu) do dn. 10 marca 2022 r. na konto organizatora Fundacji Instytut Rozwoju Artystycznego tytułem: Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej + imię i nazwisko uczestnika. Nr konta: WBS Bank nr 97 8015 0004 0035 6136 2030 0001.

Podczas II etapu Festiwalu zakwalifikowani uczestnicy prezentują wybraną przez siebie piosenkę z repertuaru polskiego artysty/zespołu z listy stanowiącej integralny załącznik do regulaminu. Każdy zakwalifikowany uczestnik II etapu jest zobowiązany przekazać organizatorowi podkład muzyczny (w formie elektronicznej) wybranej piosenki prezentowanej w finale. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na jakość techniczną podkładu. Słabe parametry techniczne podkładu obniżają jakość prezentacji artystycznej.

Podkład prosimy przesłać w formie mp3 na adres e-mail organizatora: biuro@fundacjaira.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2022 roku. Niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną oraz playback a także z nagranymi chórkami stanowiącymi więcej niż 10 % czasu trwania utworu.
W przypadku podkładów dla zespołów muzycznych niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną, chórkami oraz "drugim głosem".

Godziny przesłuchań uczestników  etapu finałowego zostaną podane na stronie internetowej  www.firalejagwiazd.pl oraz na naszych stronach na Facebook'u od dnia 15 marca 2022 r.

25 marca 2022 r. - przesłuchania finałowe uczestników z kategorii IA, IB i II oraz zespołów młodszych
26 marca 2022 r. - przesłuchania finałowe uczestników z kategorii III i IV oraz zespołów starszych

GALA FINAŁOWA

27 marca 2022

Miejsce Koncertu Laureatów: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie godz. 14.00

JURY:
Uczestników Festiwalu oceniać będzie profesjonalne Jury składające się z pedagogów, artystów polskiej sceny muzycznej, aranżerów, producentów muzycznych.
Kryteriami oceny uczestników będą: dobór repertuaru, jakość wykonania i interpretacja, precyzja intonacji, ruch sceniczny, kontakt z publicznością, wrażenie ogólne. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Ogłoszenie wyników osób zakwalifkowanych do udziału w koncercie laureatów odbędzie się w dniach 25 i 26 marca 2022 r.  po przesłuchaniu przez Jury wszystkich finalistów z danej kategorii wiekowej.

NAGRODY:
W każdej kategorii wiekowej solistów oraz kategorii zespołów Jury może przyznać I,II,III miejsce oraz wyróżnienia.
Jury ma możliwość przyznania nagrody specjalnej - "GRAND PRIX" FESTIWALU.

Laureaci Festiwalu uhonorowani zostaną nagrodami w postaci statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych oraz specjalnych nagród niespodzianek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator Festiwalu uprzejmie prosi aby uczestnicy zakwalifikowani do występów "na żywo" podczas swoich występów byli ubrani odpowiednio do swojego wieku. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani uczestnicy imprezy, goście, publiczność oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę biorąc udział w wydarzeniu poprzez przebywanie na terenie, gdzie odbywa się konkurs. Organizatorowi konkursu przysługuje pełne prawo bezpłatnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów oraz wizerunku na wszystkich możliwych polach emisji celem promocji swojej działalności. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych wszystkich wymogów niniejszego regulaminu , a także  wyrażeniem zgody na: filmowanie, fotografowanie oraz rozpowszechnianie powstałego materiału ( który jest własnością  organizatora) w celach promocji działalności Organizatora. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu oraz zakwaterowania  uczestników zakwalifikowanych do II etapu oraz Gali finałowej. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący. W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator.

Postanowienia  dodatkowe regulaminu: 
1. Termin przesyłania demo zostaje przedłużony do dnia 25 lutego 2022r.
2. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.firalejagwiazd.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora - Fundacji Instytut Rozwoju Artystycznego i Festiwalu Firaleja Gwiazd 28 lutego 2022 r.
3. Pozostałe terminy pozostają bez zmian.

Copyright ©2019 FIRAleja Gwiazd Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 2716
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem