Regulamin Festiwalu

"FIRAleja Gwiazd"
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI ROZRYWKOWEJ
ORGANIZATOR: FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO

CEL:
1. promocja dorobku muzycznego polskich artystów,
2. integracja środowiska młodych wokalistów,
3. promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności,
4. umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

UCZESTNICY:
Konkurs przygotowany jest w 4 kategoriach wiekowych, zarówno dla solistów jak i zespołów wokalnych (liczy się rok urodzenia uczestnika)
soliści:
kat. I. - 8 – 11 lat
kat. II. -12 -14 lat
kat. III. - 15 –17 lat
kat. IV. - od 18 lat
zespoły wokalne:
kategoria zespoły młodsze (8  - 14 lat)
kategoria zespoły starsze (15 - 18+)

REPERTUAR:
Uczestnicy Festiwalu prezentują utwór  tylko i wyłącznie z repertuaru polskiego artysty/zespołu (jako demo)  oraz  w  etapie finałowym wybrany utwór  z listy artystów/zespołów stanowiącej integralny załącznik do regulaminu. (Zakładka wykaz artystów). Utwory muszą być wykonywane w języku polskim.

TERMINY I ZGŁOSZENIA:

Etap I -Eliminacje : 15.02.2021 – 31.03.2021
Eliminacje Aby wziąć udział w konkursie należy do 31.03.2021 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Festiwalu załączając  demo  piosenki z repertuaru polskiego artysty/zespołu  do oceny w I etapie konkursu. Nagrania demo w formie nagrań studyjnych nie będą brane pod uwagę przy ocenie Jury. Jako demo przyjmujemy pliki mp3, mp4 lub link do youtube z nagranym występem. Piosenka może być zaśpiewana z akompaniamentem dowolnego instrumentu muzycznego, podkładu muzycznego lub a cappella.
Formularz dostępny będzie od dnia 15.02.2021 na stronie internetowej  www.firalejagwiazd.pl  Do eliminiacji może przystąpić nieograniczona liczba uczestników.
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.fundacjaira.pl, www.firalejagwiazd.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora - Fundacji Instytut Rozwoju Artystycznego i Festiwalu Firaleja Gwiazd 4 kwietnia 2021.

ETAP FINAŁOWY (PRZESŁUCHANIA):

Finał: 14-15  maja 2021 R.
Miejsce II etapu finałowego Festiwalu: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie.

Zakwalifikowani wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa wpłatą bezzwrotnej akredytacji w wysokości 70 zł od uczestnika, (w przypadku zespołów wokalnych akredytacja wynosi 25 zł od każdego członka zespołu) do dn. 15 kwietnia 2021 r na konto organizatora Fundacji Instytut Rozwoju Artystycznego tytułem: Firaleja Gwiazd Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej + imię i nazwisko uczestnika. Nr konta: Bank PKO o/Warszawa nr 16 1020 1185 0000 4102 0276 1138.

Podczas II etapu Festiwalu zakwalifikowani uczestnicy prezentują wybraną przez siebie piosenkę z repertuaru polskiego artysty/zespołu
z listy stanowiącej integralny załącznik do regulaminu. Każdy zakwalifikowany uczestnik II etapu jest zobowiązany przekazać organizatorowi podkład muzyczny (w formie elektronicznej) wybranej piosenki prezentowanej w finale. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na jakość techniczną podkładu. Słabe parametry techniczne podkładu obniżają jakość prezentacji artystycznej.

Podkład prosimy przesłać w formie mp3 na adres e-mail organizatora: biuro@fundacjaira.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 kwietnia 2021 roku. Niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną oraz playback a także z nagranymi chórkami stanowiącymi więcej niż 10 % czasu trwania utworu.W przypadku podkładów dla zespołów muzycznych niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną, chórkami oraz "drugim głosem".
Godziny przesłuchań uczestników  etapu finałowego zostaną podane na stronie internetowej www.fundacjaira.pl , www.firalejagwiazd.pl oraz na naszych stronach na Facebook'u od dnia 17 kwietnia 2021 r.

14 maja 2021 r. - przesłuchania finałowe uczestników z kategorii I i II oraz zespołów młodszych
15 maja 2021 r. - przesłuchania finałowe uczestników z kategorii III i IV oraz zespołów starszych

GALA FINAŁOWA
16 maja 2021
Miejsce Koncertu Laureatów: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie godz. 14.00

JURY:
Uczestników Festiwalu oceniać będzie profesjonalne Jury składające się z pedagogów, artystów polskiej sceny muzycznej, aranżerów, producentów muzycznych.
Kryteriami oceny uczestników będą: dobór repertuaru, jakość wykonania i interpretacja, precyzja intonacji, ruch sceniczny, kontakt z publicznością, wrażenie ogólne. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Ogłoszenie wyników osób zakwalifkowanych do udziału w koncercie laureatów odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2021r.  po przesłuchaniu przez Jury wszystkich finalistów z danej kategorii wiekowej.

NAGRODY:
W każdej kategorii wiekowej solistów oraz kategorii zespołów Jury może przyznać I,II,III miejsce oraz wyróżnienia. Jury ma możliwość przyznania nagrody specjalnej - "GRAND PRIX" FESTIWALU.

Laureaci Festiwalu uhonorowani zostaną nagrodami w postaci statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych oraz specjalnych nagród niespodzianek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator Festiwalu uprzejmie prosi aby uczestnicy zakwalifikowani do występów "na żywo" podczas swoich występów byli ubrani odpowiednio do swojego wieku. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani uczestnicy imprezy, goście, publiczność oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę biorąc udział w wydarzeniu poprzez przebywanie na terenie, gdzie odbywa się konkurs. Organizatorowi konkursu przysługuje pełne prawo bezpłatnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów oraz wizerunku na wszystkich możliwych polach emisji celem promocji swojej działalności. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych wszystkich wymogów niniejszego regulaminu , a także  wyrażeniem zgody na: filmowanie, fotografowanie oraz rozpowszechnianie powstałego materiału ( który jest własnością  organizatora) w celach promocji działalności Organizatora. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu oraz zakwaterowania  uczestników zakwalifikowanych do II etapu oraz Gali finałowej. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący. W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator.
Copyright ©2019 FIRAleja Gwiazd Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 74933
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem